Cada una de les dones pot fer el mateix que pot fer una dona soltera utilitzant espermatozous de donant. Fins i tot, si volen tenir un fill cada una, podrien tenir el mateix donant -llavors els fills tindrien la mateixa herència masculina.

També és possible que ambdues dones participin en el procés de l’embaràs mitjançant un mètode anomenat ROPA.

En aquesta tècnica una de les dones posa els òvuls, per això ha de fer un tractament d’estimulació ovàrica i un cop tenen la mida correcte es fa una punció fol·licular i… ja tenim els òvuls.

Els òvuls obtinguts es fecunden amb l’esperma del donant seleccionat… i ja tenim els embrions.

L’altre posa la matriu, per això fa un tractament per tenir l’endometri preparat per rebre l’embrió. L’embrió generat a partir de l’òvul de la seva companya se li transfereix dins l’úter. Si s’implanta bé… ja tenim embaràs.

Tècniques de reproducció

Hi ha un conjunt de procediments que es poden combinar per ajudar quan hi ha dificultats per quedar-se embarassada.

Fill sa

Els avenços científics permeten un estudi genètic dels embrions per la prevenció de malalties hereditàries.

Fertilitat a l’estranger

Opcions com la selecció de sexe o conèixer el donant són possibles en altres països.

Estudis de fertilitat

Hi ha diferents proves molt senzilles que es poden fer per saber la fertilitat.