Malgrat que es produeixen embarassos no desitjats, les taxes de fertilitat en els humans no son gaire brillants si les comparem amb altres espècies animals.

No únicament les malalties, sinó molts factors lligats a l’estil de vida: retard de la maternitat, dieta, activitat física, tipus de feina, contaminants ambientals, consum de drogues, traumes, etc., poden dificultar l’embaràs o fer que aquest no tiri endavant normalment. Molts factors no impedeixen per ells sols de tenir un fill sa, però poden crear una situació de fertilitat sub-òptima, molt freqüent actualment, tant en dones com en homes.

Algunes malalties i altres condicions que es poden desenvolupar abans de tenir pensat de buscar un embaràs –per exemple durant la infància o adolescència- poden afectar la capacitat futura de tenir fills sans, sense que en siguem conscients.

Quan estudiem aquests factors cal mirar a l’home i a la dona.

En el cas de l’home la quantitat i qualitat dels espermatozous es pot veure afectada per malalties anteriors com ara la criptorquídia (manca de descens testicular) no tractada precoçment, alguns virus, com ara el de les galteres, etc. .; evidentment també, per tota mena de traumes genitals. Algunes malalties actuals, com ara la diabetis, la presa d’algunes medicacions i drogues, així com l’exercici intens, contacte amb contaminants, treballs amb productes, químics, radioactius o en ambients amb altes temperatures, poden també afectar els espermatozous.

En el cas de la dona els problemes poden dificultar o impedir l’embaràs o fer que aquest no progressi fins a tenir un fill sa, donant lloc a avortaments o pèrdues fetals. També com en el cas de l’home, algunes malalties infeccioses anteriors com ara la Clamídia i la Tuberculosi, així com qualsevol peritonitis o cirurgia abdominal prèvia pot afectar les trompes o els ovaris . Les malformacions uterines tampoc són infreqüents.

De totes maneres el principal problema que afecta la dona i que fa que li costi més de quedar-se embarassada o tenir més avortaments, és el retard en l’edat en que es tenen els fills

Malalties que afecten la fertilitat

Hi ha certes condicions de la salut de la dona que poden afectar a l’hora de buscar un embaràs, com la endometriosis o els ovaris políquistics.

Avortaments

Algunes dones es queden embarassades però no aconsegueixen que l’embaràs continuï; per què l’embaràs no tira endavant?