M

algrat que es produeixen embarassos no desitjats, les taxes de fertilitat en els humans no són gaire brillants si les comparem amb altres espècies animals.

No únicament les malalties, sinó molts factors lligats a l’estil de vida: retard de la maternitat, dieta, activitat física, tipus de feina, contaminants ambientals, consum de drogues, traumes, etc., poden dificultar l’embaràs o fer que aquest no tiri endavant normalment. Molts factors no impedeixen per ells sols de tenir un fill sa, però poden crear una situació de fertilitat sub-òptima, molt freqüent actualment, tant en dones com en homes.

Algunes malalties i altres condicions que es poden desenvolupar abans de tenir pensat de buscar un embaràs –per exemple durant la infància o adolescència- poden afectar la capacitat futura de tenir fills sans, sense que en siguem conscients.

Quan estudiem aquests factors cal mirar a l’home i a la dona:

Malalties que afecten la fertilitat

Hi ha certes condicions de la salut de la dona que poden afectar a l’hora de buscar un embaràs, com la endometriosis o els ovaris políquistics.

Avortaments

Algunes dones es queden embarassades però no aconsegueixen que l’embaràs continuï; per què l’embaràs no tira endavant?