PUNCIÓ PER LA RECUPERACIÓ D’ÒVULS

Es pot fer en cicle natural controlat o en cicle estimulat. Consisteix en aspirar els fol·licles dels ovaris per obtenir els òvuls que contenen. Els fol·licles es veuen per ecografia transvaginal. La sonda vaginal de l’ecògraf porta una guia amb agulla, a través de la qual es fa l’aspiració. Es sol fer amb anestesia general de curta durada –sedació; en pacients que es relaxin bé i amb pocs fol·licles i de fàcil accés es pot fer la punció amb anestèsia local.

Els òvuls obtinguts passen al laboratori d’embriologia on seran fecundats o congelats.

TRANSFERÈNCIA D’EMBRIONS

No cal fer-la en un quiròfan, però si que cal fer en una sala preparada annexa al Laboratori d’Embriologia, ja que els embrions són molt sensibles als canvis d’atmosfera i temperatura.

Els embrions o l’embrió que tinguin qualitat suficient es transfereixen a l’úter mitjançant un catèter fi. El procés es sol controlar per ecografia abdominal i cal tenir una certa quantitat d’orina a la bufeta per veure-ho bé. Normalment és poc traumàtic i no sol necessitar anestèsia. Es pot transferir entre 1 i 3 embrions perquè la possibilitat d’implantació de cada embrió és inferior al 50%, però es tendeix a transferir el mínim possible, tenint en compte la qualitat dels embrions i els antecedents i condicions de la dona, per evitar embarassos múltiples. La transferència es fa entre el dia 2 i el dia 6 de vida de l’embrió –el dia “0” seria el dia en que s’han fecundat els òvuls –si aquests no s’han congelat, és el mateix dia de la punció. Si es congelen els embrions, el temps no corre; d’aquesta manera un embrió congelat en dia +3, quan es descongeli també és contarà com a dia +3; si és dia +5, també serà dia +5 al descongelar, etc..

Es pot fer la transferència amb embrió/ons obtinguts dels d’òvuls recuperats en el mateix cicle –en aquest cas no cal fer cap preparació a part de l’endometri- o bé utilitzar embrió/ons congelats.

Procediments a la consulta

Hi ha diferents procediments de reproducció assistida que es poden fer en el consultori.

Procediments de laboratori

Algunes tècniques de reproducció requereixen de procediments que es fan en laboratoris especialitzats

Tècniques habituals

Existeixen diferentes tècniques de reproducció assistida davant de la dificultat d’aconseguir un embaràs.

Fill sa

Els avenços científics permeten un estudi genètic dels embrions per la prevenció de malalties hereditàries.