La reproducció en l’espècie humana és poc eficient comparada amb la majoria de mamífers. Estudis recents constaten que aproximadament un 70% dels embarassos espontanis no arribaran a donar un nadó viu. La meitat d’ells es perdran abans de que la dona sàpiga que està embarassada i si no s’ha fet cap prova d’embaràs només podrà apreciar una regla més intensa i un possible retard d’uns dies. La majoria d’aquests avortaments espontanis inicials són de causa genètica. A partir de que la prova d’embaràs surt positiva és quan es produeixen els avortaments que es registren i quan l’embaràs és més avançat, pèrdues fetals. Quan només hi ha prova o proves analítiques que diagnostiquen l’embaràs, però no s’arriba a veure cap sac dins de l’úter, i no hi ha un embaràs ectòpic –fora de l’úter, s’anomena sovint “embaràs bioquímic”.

Sempre que hi ha un avortament o mort fetal és convenient estudiar les restes per veure si hi ha una causa genètica. Si es sospita una infecció cal fer cultius i anàlisis per mirar de trobar-la. Aquestes informacions ens seran útils si es vol intentar un nou embaràs.

CAUSES D’AVORTAMENT O PÈRDUA FETAL

QUÈ ES POT FER PER SOLUCIONAR EL PROBLEMA

En primer lloc, sempre que es fa un legrat per un avortament, fer estudi genètic dels restes fetals, per veure si hi ha una anomalia genètica. Si és possible, és millor fer una Histeroscòpia, immediatament abans del legrat per veure on esta implantat el sac i observar el seu aspecte; també permet, amb unes pinces, agafar una mostra de forma més directa i amb menys risc de contaminació per fer l’estudi genètic. Si es detecta una anomalia genètic es convenient estudiar els pares per veure si tenen alteracions que augmentin el risc.

Si es sospita infecció cal fer cultius del material i anàlisis a la mare.

Si tot l’anterior és normal, i sobretot si els avortaments es repeteixen, cal descartar altres patologies, com ara Trombofilia, hipotiroïdisme o causes immunes.

Quan es vulgui intentar un nou embaràs, particularment si els avortaments son repetitius, segons la causa detectada es poden indicar diferents pautes:

Malalties que afecten a la fertilitat

Hi ha certes condicions de la salut de la dona que poden afectar a l’hora de buscar un embaràs, com la endometriosis o els ovaris políquistics.

Estudis de fertilitat

Hi ha diferentes proves molt senzilles que es poden fer per saber la fertilitat.

Fill sa

Els avenços científics permeten un estudi genètic dels embrions per la prevenció de malalties hereditàries.

Tècniques de reproducció

Hi ha un conjunt de procediments que es poden combinar per ajudar quan hi ha dificultats per quedar-se embarassada.