Hi ha situacions molt diferents. Una parella d’home i dona, amb capacitat per realitzar el coit, pot engendrar fills de forma espontània. Només quan no aconsegueixen embaràs – després d’un temps d’intentar-ho- o tinguin alguna patologia coneguda que dificulti l’embaràs, necessitaran ajuda mèdica.

En algunes parelles la còpula pot resultar difícil o impossible per problemes físics o psicològics, caldrà doncs ajuda d’ART.

També en parelles que podrien concebre espontàniament, però tenen malalties genètiques que no volen transmetre als fills; o tenen malalties infeccioses com ara el virus HIV –que pot comportar la SIDA- o Hepatitis C que no volen transmetre als fills ni a la parella, cal ajuda amb ART.

Una dona sola o una parella de dones, necessitarà sempre ART.

ART que es poden fer per ajudar una parella d’home i dona a aconseguir l’embaràs amb els seus propis òvuls i espermatozous

Es pot personalitzar per a cada cas personal, combinant diferents procediments, tenint en compte el diagnòstic mèdic, però sempre segons la voluntat i els interessos de les persones.

Enumerant les ART de més simple a més complexa, en parelles amb capacitat per tenir fills amb els seus propis òvuls i espermatozous tindríem:

  • Relacions sexuals controlades. La forma més simple seria sense cap tractament hormonal. També pot ser amb tractament oral –sense injeccions- o amb tractament injectable més o menys intens.

  • Inseminació vaginal o cervical.

  • Inseminació intrauterina.

  • Fertilització “in vitro” amb les sigles FIV o IVF

  • FIV amb diagnòstic genètic de l’embrió

En les FIV –amb o sense diagnòstic genètic- s’obtenen uns embrions que en el mateix cicle, o posteriorment –en aquest cas es guarden congelats- es transferiran a l’úter.

ART que es poden fer per ajudar una dona sola, una parella de dones o quan no es poden utilitzar els espermatozous de la parella

Excepte la primera, totes les altres ART enumerades en el punt anterior es poden fer utilitzant semen de donant.

En el cas de parella de dones es pot utilitzar una tècnica anomenada ROPA (Recepció d’Òvuls de la Parella). En aquest cas es fa FIV a una de les dones –amb o sense diagnòstic genètic- mentre l’altre fa una preparació per rebre els embrions obtinguts a partir dels òvuls de la parella.

ART que es poden fer quan una dona no pot fer servir els seus òvuls per aconseguir embaràs

En aquest supòsit només és possible l’embaràs utilitzant òvuls de donant. Aquesta tècnica s’anomena ovodonació. Els embrions obtinguts a partir dels òvuls de la donant es transferiran en el moment oportú a l’úter de la dona que rep el nom de “Receptora”

Un cas especial seria el de la dona que rebés els embrions obtinguts dels seus propis òvuls, preservats en una etapa més jove. En aquest cas la mateixa dona seria la receptora dels seus propis òvuls.

ART que es poden fer quan no es poden fer servir ni òvuls ni espermatozous propis per aconseguir un embaràs

Seria el cas d’una parella que no pot utilitzar els seus òvuls o espermatozous o d’una dona sola o d’una parella de dones que no poden fer servir els seus òvuls.

En aquesta situació les ART possibles serien transferir a l’úter de la dona:

  • Embrions creats expressament per a ells/ella/ellas a partir d’òvuls i espermatozous de donant

  • Adopció d’embrions que estan congelats al laboratori, sobrants d’ART que han fet altres persones

Cada ART de les descrites anteriorment pot constar de diferents passos o Procediments que es poden combinar per obtenir l’itinerari desitjat en cada cas

Alguns d’aquests Procediments es fan a la Consulta Ginecològica, altres necessiten de Quiròfan. Uns altres són propis del laboratori d’Embriologia o del de Preparació del Semen (Andrologia). Algunes proves s’han de derivar a laboratoris especialitzats com el Diagnòstic Genètic.

Aquesta xarxa és lògica i necessària. Vosaltres no us heu de preocupar de la complexitat de l’organització. El Dr. Torres té un ampli coneixement i experiència i us proposarà la que consideri millor opció, segons els vostres desitjos.

Procediments a la consulta

Hi ha diferents procediments de reproducció assistida que es poden fer en el consultori.

Procediments a quiròfan

Alguns procediments de reproducció assistida, tot i no ser molt complexes, necessiten d’una sala adequada pel procés.

Procediments de laboratori

Algunes tècniques de reproducció requereixen de procediments que es fan en laboratoris especialitzats

Tècniques de habituals

Existeixen diferentes tècniques de reproducció assistida davant de la dificultat d’aconseguir un embaràs.