Els espermatozous des de fa molts anys es poden conservar congelats i descongelar-los per utilitzar-los quan calgui sense gaires problemes.

Posteriorment es van poder congelar embrions, en diferents estadis, amb procediments que es van anar millorant amb el temps. La qualitat del laboratori que fa la congelació és un factor molt important. Els embrions de millor qualitat son els que resisteixen més bé el procés de congelació i descongelació posterior; en certa manera aquest procés es comporta com un instrument de selecció dels embrions, eliminant els que no el resisteixen.

La congelació dels òvuls és el procediment més recent, però s’ha anat perfeccionat molt amb el temps i l’experiència dels laboratoris.

PER L’HOME

 • Conservar semen congelat

  Permet conservar la possibilitat de tenir fills en un futur. Només té utilitat en cas de que l’home tingui una parella femenina en el futur, ja que un home sol o una parella d’homes, només poden tenir fills utilitzant una dona que només porti l’embaràs –el que s’anomena ventre de lloguer.

  El procediment és: s’obté el semen per masturbació, es prepara i es congela. Quan es necessiti es descongela i s’utilitza per fecundar els òvuls de la dona.

PER LA DONA

 • Conservar òvuls congelats

  Per una dona en edat fèrtil és una proposta viable. Normalment es fa una estimulació de l’ovulació –sinó caldria fer varis cicles, i després d’obtenir els òvuls per punció, es congelen els que tenen un aspecte normal i madur. Quan es vulguin fer servir, s’hauran de descongelar i fecundar-los amb els espermatozous, obtenint els embrions que es transferiran a l’úter.

 • Conservar teixit ovàric

  Aquesta opció es pot plantejar en nenes o noies molt joves que hagin de rebre un tractament que pugui afectar els ovaris –normalment per càncer- i  quan no sigui possible l’anterior.

PER LA PARELLA D’HOME I DONA

 • Congelar embrions

  Quan es fa un tractament  de fertilitat i no es posen els embrions en el mateix cicle, es congelen; el mateix es fa amb els embrions sobrants d’una transferència. Els embrions tenen el risc de malformacions cromosòmiques que correspon a l’edat dels progenitors en el moment de ser creats; en conseqüència pel fet d’utilitzar-los després en una edat més avançada del pares –sobretot de la dona- no hi haurà més risc d’anomalies relacionades amb l’edat.

 • Congelar òvuls

  Quan per algun motiu no es possible obtenir espermatozous de l’home en el moment en que es necessiten per fecundar els òvuls, caldrà congelar-los perquè no es perdin i fer la fecundació i transferència més endavant.

 • Congelar espermatozous

  Pot ser útil quan l’home no podrà ser present en el moment que s’hagin de fecundar els òvuls, o es preveu que tindrà problemes per obtenir una mostra amb espermatozous suficients i de prou qualitat en el moment que es necessiten.

Indicacions per preservar la fertilitat

Com es produeix un embaràs

T’expliquem com funciona el procés de l’embaràs des de l’ovulació fins la implantació de l’òvul.

Estudis de fertilitat

Hi ha diferentes proves molt senzilles que es poden fer per saber la fertilitat.

Problemes

La manca d’espermes viables o el desequilibri hormonal són alguns dels problemes de infertilitat més habituals.

Fertilitat a l’estranger

Opcions com la selecció de sexe o conèixer el donant són possibles en altres països.